Prevádzkovateľom internetového obchodu www.hobyt.sk je Miloš Pavlov.

Fakturačná adresa a sídlo firmy :

Miloš Pavlov
Murániho 19
949 11 Nitra, Slovensko
IČ0: 32 738 153
IČ DPH : SK1020402075 Platca DPH
Číslo živ.reg.:403-7928 OÚ Nitra
Platobné údaje :

Peňažný ústav: VÚB Nitra
IBAN:SK15 0200 0000 0007 4554 2162
BIC: SUBASKBX
VS: číslo Faktúry


Zodpovedná osoba :

Renáta Pavlová
Tel. 0918 362 548
E-mail: hobytp@gmail.com

Napíšte nám